Hoppa till huvudinnehåll
 

Suomeksi (finska)

Viranomainen nuoriso- ja kansalaisyhteiskuntakysymyksille (MUCF) on valtion viranomainen, joka tuottaa ja levittää tietoa nuorten elinoloista ja kansalaisyhteiskunnan edellytyksistä. Jaamme valtiollista avustusta, joka antaa isoille ja pienille organisaatioille mahdollisuuden harjoittaa toimintaa. Kansainvälinen yhteistyömme antaa nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä, opiskella tai suorittaa työharjoittelua toisessa Euroopan maassa.
MUCF on Erasmus+- ja Euroopan solidaarisuusjoukot -EU-ohjelmien kansallinen toimisto.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikka
Ruotsin kansalaisyhteiskuntapolitiikan tavoitteena on parantaa kansalaisyhteiskunnan edellytyksiä keskeisenä osana demokratiaa. Tämä tehdään vuoropuhelussa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa. 
Toimeksiantomme tulevat valtiopäiviltä, ja juuri valtiopäiville raportoimme työmme etenemisestä. Vuosina 2022–2024 painopistealueitamme ovat:
•    julkisten toimijoiden lisääntynyt tietämys kansalaisyhteiskunnan edellytyksistä, tehtävästä ja lisäarvosta.
•    julkisten toimijoiden avustusten myöntämisen johdonmukaisuuden, koordinoinnin ja avoimuuden lisääminen.
•    julkisten toimijoiden väliset paremmat yhteistyöprosessit, jotta kansalaisyhteiskunnan osallisuutta voidaan lisätä. 

Nuorisopolitiikka
Ruotsin nuorisopolitiikan tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on hyvät elinolot, valta muokata omaa elämäänsä ja mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. 
Toimeksiantomme tulevat valtiopäiviltä, ja juuri valtiopäiville raportoimme työmme etenemisestä. Vuosina 2022–2024 painopistealueitamme ovat:
•    sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja että yhä useammat nuoret vakiinnuttavat asemansa työelämässä ja yhteiskuntaelämässä.
•    parantaa kaikkien nuorten mahdollisuuksia osallistua mielekkääseen ja kehittävään vapaa-ajan toimintaan.
•    vähentyneet erot nuorten kasvu- ja elinoloissa.
•    nuorten mielenterveyden paraneminen.

Ota yhteyttä
Voit aina ottaa yhteyttä MUCF:iin. Toimistomme sijaitsee Växjössä ja tavoitat meidät helpoimmin: 
•    sähköpostitse: info@mucf.se
•    puhelimitse: 010-160 10 00

Kaikista MUCF:in saamista tiedoista tulee julkisia asiakirjoja, joita yksittäisillä henkilöillä ja tiedotusvälineillä on oikeus pyytää. Ennen julkisen asiakirjan julkistamista arvioidaan, kuuluuko jokin tiedoista luottamuksellisuuden piiriin.
Jos haluat pyytää julkista asiakirjaa, ota yhteyttä rekisterinpitäjään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen registrator@mucf.se tai soittamalla numeroon 010-160 10 00.