Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Vi vet att det är vanligare bland unga hbtqi-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina levnadsvillkor.

Bild på människor som står under en regnbågsflagga. Fotograf: Mercedes Mehling

Det är till exempel vanligare bland unga hbtqi-personer att uppleva begränsningar på fritiden, symptom på psykisk ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtq-personer att alltid känna sig trygga, både i hemmet och på offentliga platser. Läs gärna mer i rapporten Olika verkligheter från 2019 som bygger på statistik från vår ungdomsenkät.

En av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. När vi utreder ungas levnadsvillkor är det viktigt för oss att undersöka likheter och skillnader mellan olika grupper av unga, däribland unga hbtqi-personer. Det innebär att vi ska främja hbtqi-personers lika rättigheter, att vi ska integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete och att vi ska genomföra insatser för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer.

Hur är det att vara ung hbtqi-person i Sverige idag?

Under 2021 ska vi ta reda på mer om hur det är att vara ung hbtqi-person i Sverige idag. Vi ska bland annat undersöka unga hbtqi-personers levnadsvillkor utifrån hälsa, utbildning, arbete, fritid, vänner och familj. Vi ska också komma med förslag på vad som eventuellt kan göras bättre. Rapporten presenteras den 1 juni 2022.

Utsatthet för omvändelseterapi

Ett område vi tittade särskilt på är unga hbtqi-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi. Det vill säga försök att ändra på en persons sexuella läggning eller könsidentitet, genom till exempel förbön, tvångsäktenskap, uppfostringsresor, möten med någon som ska ”bota” en ung hbtqi-person. Rapporten presenterades den 1 mars 2022. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: