Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Vi vet att det är vanligare bland unga hbtqi-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina levnadsvillkor.

Bild på människor som står under en regnbågsflagga. Fotograf: Mercedes Mehling

 

På uppdrag av regeringen har vi kartlagt unga hbtqi-personers levnadsvillkor. I rapporten "Jag är inte ensam, det finns andra som jag" (2022) kan vi konstatera att

  • unga hbtqi-personer har sämre hälsa än andra unga, det gäller framför allt den psykiska hälsan 
  • unga hbtqi-personer saknar trygghet och studiero i skolan i större utsträckning än andra unga
  • många unga hbtqi-personer avstår från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta
  • jämfört med andra unga är det vanligare att unga hbtqi-personer utsätts för mobbning, hot och misshandel. 

I rapporten Olika verkligheter (2019) ser vi samma saker. Det är till exempel vanligare bland unga hbtqi-personer att uppleva begränsningar på fritiden, symptom på psykisk ohälsa och att vilja prata med sina närmaste, men att inte göra det. Dessutom är det mindre vanligt bland unga hbtqi-personer att alltid känna sig trygga, både i hemmet och på offentliga platser. 

Hur kan vi förbättra unga hbtqi-personers levnadsvillkor?

Det finns mycket kvar att göra och inom många områden. I nämnda rapport "Jag är inte ensam, det finns andra som jag", ger MUCF ett antal förslag till förbättringar. Dels handlar det om att förbättra villkoren i skolan och på fritiden, att förbättra bemötandet och tillgängligheten inom hälso- och sjukvården och att stärka arbetet mot diskriminering och annan utsatthet. 

Ta hjälp av MUCF:s webbutbildningar 

Som en hjälp på vägen har MUCF också tagit fram webbutbildningarna Öppna skola och HBTQI i öppen fritidsverksamhet. De vänder sig till dig som tar beslut om eller arbetar inom skolan eller öppen fritidsverksamhet. Webbutbildningarna är kostnadsfria och finns tillgängliga för dig när det passar din kalender. Välkommen att registrera dig till dem och våra andra webbutbildningar!

MUCF - en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. När vi utreder ungas levnadsvillkor är det viktigt för oss att undersöka likheter och skillnader mellan olika grupper av unga, däribland unga hbtqi-personer. Det innebär att vi ska främja hbtqi-personers lika rättigheter, att vi ska integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete och att vi ska genomföra insatser för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer.