Varje röst är viktig

Bild: 

Omslag till Varje röst är viktig

Varje röst är viktig

Så fördelades stödet för ökat valdeltagande under Supervalåret 2014

Om bidraget till organisationer och kommuner som genomförde verksamhet för att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet och i de nationella allmänna valen under 2014.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-06-25
0:00 kr