Hoppa till huvudinnehåll
 

Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet

Resultat av en nationell enkätundersökning år 2018

Framsida på Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. Bild: svartvitt foto på fötter i ungdomliga skor, någon med benen fulla av pennklotter
Utgivningsdatum:
Sidor: 31

Ladda ner för utskrift

MUCF har i uppdrag att stödja den öppna fritidsverksamheten och erbjuda kunskapshöjande insatser. År 2018 gjorde myndigheten en nationell enkätundersökning i syfte att öka vår kunskap om sektorn och identifiera behoven av kunskapsutveckling. Av de totalt 290 kommunerna i urvalet deltog representanter från 212 kommuner i undersökningen. Resultatet visar bland annat att det finns stora behov av kompetensutveckling inom områdena inkluderande av unga hbtq-personer, unga nyanlända och unga med funktionsvariationer.