Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet

Bild: 

Framsida på Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet. Bild: svartvitt foto på fötter i ungdomliga skor, någon med benen fulla av pennklotter

Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet

Resultat av en nationell enkätundersökning år 2018

MUCF har i uppdrag att stödja den öppna fritidsverksamheten och erbjuda kunskapshöjande insatser. År 2018 gjorde myndigheten en nationell enkätundersökning i syfte att öka vår kunskap om sektorn och identifiera behoven av kunskapsutveckling. Av de totalt 290 kommunerna i urvalet deltog representanter från 212 kommuner i undersökningen. Resultatet visar bland annat att det finns stora behov av kompetensutveckling inom områdena inkluderande av unga hbtq-personer, unga nyanlända och unga med funktionsvariationer.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89027-13-8

Utgivningsdatum: 

2019-08-22

Sidantal: 

31
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Illustration till bokomslag Öppna skolan.
2015-02-26
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr
2010-02-10
0:00 kr