Hoppa till huvudinnehåll
 

Ett år med nya utmaningar

Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022

Ett år med nya utmaningar bild på rapporten
Utgivningsdatum:
Sidor: 72

Ladda ner för utskrift

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag av regeringen att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Uppföljningen ska ske utifrån de sex principer som anges i En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55). Denna rapport utgör en del av myndighetens uppföljningsuppdrag.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som riktar sig till ideella föreningar i Sverige och undersöker i första hand föreningars villkor under 2022. I årets rapport undersöker vi även hur de ideella föreningarna har påverkats av covid-19-pandemin under de senaste åren samt i vilken utsträckning de stigande elpriserna och den höga inflationen har påverkat möjligheten att bedriva verksamhet. Rapporten är indelad i fem kapitel:

 • Konsekvenser av de senaste årens samhällsutmaningar
 • Föreningars ekonomi och långsiktiga förutsättningar
 • Samverkan med offentlig sektor
 • Kontakt och dialog med offentliga aktörer
 • Självständighet och demokrati

Rapporten visar bland annat att:

 • pandemin har påverkat föreningars möjligheter att bedriva verksamhet på ett negativt sätt under det senaste året. Effekterna av pandemin på föreningars verksamhet har dock minskat tydligt jämfört med 2020 och 2021.
 • var tredje förening upplever att deras möjligheter att bedriva verksamhet har påverkats på ett negativt sätt av de höga elpriserna och inflationen under det senaste året. Trots dessa utmaningar har de flesta föreningar fortfarande en stark tro på framtiden.
 • de flesta föreningar anser sig ha haft goda ekonomiska förutsättningar att bedriva kärnverksamhet under det senaste året.
 • den tidigare nedåtgående trenden vad gäller andelen som bedriver verksamhet på uppdrag av offentlig sektor har avstannat.  
 • andelen föreningar som uppger att de har haft kontakt med offentliga aktörer under det senaste året har stabiliserats under 2022, efter att ha minskat kraftigt under 2021.  
 • en majoritet av föreningarna anger att haft möjlighet att bedriva verksamhet utan obefogad kontroll eller inblandning från offentlig sektor.

Bilaga