Agera och förebygg

Bild: 

Agera och förebygg

Ungdomsstyrelsen har under åren 2007-2010 genomfört utbildningar om insatser som kan förebygga mäns våld mot flickor och kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Denna rapport innehåller en beskrivning av hur Ungdomsstyrelsen har genomfört uppdraget under 2010 och för en diskussion kring uppdragets genomförande mellan 2008 och 2010.

Rapporten innehåller förslag på ytterligare insatser som behöver göras inom området.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2011-01-13

Sidantal: 

86
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr