Hoppa till huvudinnehåll
 

Stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Delrapport

Omslag delrapport 1, Stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer
Utgivningsdatum:
Sidor: 26

Ladda ner för utskrift

Trygga mötesplatser är avgörande för att skapa goda förutsättningar för en meningsfull och utvecklande fritid för unga hbtqi-personer. De kan fungera som en paus från majoritetssamhällets normer och den minoritetsstress dessa normer skapar. MUCF har tidigare visat att det saknas mötesplatser i stora delar av landet och att många unga hbtqi-personer upplever en begränsad tillgång till trygga sammanhang på sin fritid. I juni 2023 fick MUCF ett förnyat uppdrag från regeringen att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Denna rapport redogör för en förstudie inför en kartläggning av landets mötesplatser för unga hbtqi-personer. Resultatet bygger på en enkätundersökning, samt på djupintervjuer med verksamma på mötesplatser för unga hbtqi-personer. Rapportens resultat bekräftar till stor del myndighetens tidigare undersökningar och har gett en fördjupad bild av förutsättningar i landsbygdskommuner och i områden med socioekonomiska utmaningar. De största hindren för driften av mötesplatser för unga hbtqi-personer är bristande ekonomiska och personella resurser.