Unga och nätverkskulturer

Bild: 

Unga och nätverkskulturer

Mellan moralpanik och teknikromantik

Den digitala informations- och kommunikationstekniken har på många sätt förändrat ungas vanor, livsvillkor och möjligheter. Unga har hittat nya sätt att mötas och kommunicera men också nya livsstilar eller ungdomskulturer, nätverkskulturer. I Unga och nätverkskulturer – mellan moralpanik och teknikromantik skriver forskare om dessa nätverkskulturer och vilken betydelse de har för ungas socialisation och identitetsskapande.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89050-98-3

Utgivningsdatum: 

2007-12-11

Sidantal: 

146
0:00 kr