Hoppa till huvudinnehåll
 

Antidiskrimineringsverksamheter 2024

Slutrapport av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2022

Framsida rapport antidiskrimineringsverksamheter 2024
Utgivningsdatum:
Sidor: 35

Ladda ner för utskrift

I rapporten ger MUCF en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter. Beskrivningarna är baserade på organisationernas egna uppgifter från antidiskrimineringsbyråernas återrapportering.

Med hjälp av bidraget har antidiskrimineringsverksamheterna kunnat ge råd och stöd till enskilda, arbetat med kompetensutveckling och utbildning samt opinionsbildning. Insatserna har bland annat gjort att personer som utsatts för diskriminering fått upprättelse i domstolsprocesser, ersättning i förlikningsärenden och att ny rättspraxis har utvecklats inom diskrimineringsområdet.

Antidiskrimineringsbyråernas utbildningar sprider kunskap om diskriminering och om aktörers ansvar och individers rättigheter i diskrimineringsfrågor. Fler samhällssektorer och målgrupper har nåtts av antidiskrimineringsbyråernas opinionsbildning än tidigare år och byråernas förslag har även inkluderats i en statlig utredning.

MUCF bedömer att organisationernas verksamheter gör att diskriminering motverkas och förebyggs i samhället.