Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisationsbidragens användning och effekter

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer 2024

Framsida rapport organisationsbidrag 2024
Utgivningsdatum:
Sidor: 58

Ladda ner för utskrift

I den här rapporten som gäller bidragsår 2022 redovisas de tre organisationsbidrag som fördelats till barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och organisationer bildade på etnisk grund.

Här redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag, medlemmarnas könsfördelning, vad bidragen användes till samt var i landet verksamheten bedrevs. Rapporten baseras på information som organisationerna själva uppger i sin redovisning till MUCF. Den statistik som redovisas i rapporten baseras på data från MUCF:s e-tjänst.

MUCF bedömer att de resultat och effekter som organisationerna beskriver ligger väl i linje med bidragens syften. Myndigheten konstaterar också att organisationsbidragen har stor betydelse för organisationernas existens och verksamhet.