Partsgemensamt forum 2015

Bild: 

Omslag till Partsgemensamt forum 2015

Partsgemensamt forum 2015

En dialog som utvecklar civilsamhällets villkor

Skriften sammanfattar dialogen i Partgemensamt forum under 2015. Dialogtemana har varit: När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället, Olika förutsättningar för olika typer av organisationer, Gemensamma verktyg i mötet med olika samhällsutmaningar i Sverige och globalt och Civilsamhället som demokratibärare i samhället.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-03-08

Sidantal: 

36
0:00 kr