Hoppa till huvudinnehåll
 
Omslag till Partsgemensamt forum 2015

Partsgemensamt forum 2015

Utgivningsdatum:
Sidor: 36

Ladda ner för utskrift

Partsgemensamt forum 2015

En dialog som utvecklar civilsamhällets villkor

Skriften sammanfattar dialogen i Partgemensamt forum under 2015. Dialogtemana har varit: När det offentliga konkurrerar ut civilsamhället, Olika förutsättningar för olika typer av organisationer, Gemensamma verktyg i mötet med olika samhällsutmaningar i Sverige och globalt och Civilsamhället som demokratibärare i samhället.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: