Hoppa till huvudinnehåll
 

Delredovisning för statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med Volontärsamordning 2024

Framsida rapport volontärsamordning 2024
Utgivningsdatum:
Sidor: 17

Ladda ner för utskrift

Den här delredovisningen ger en bild av uppdraget och ansökningsprocessen. MUCF fick in 70 ansökningar och organisationerna sökte drygt 96 miljoner kronor sammanlagt. Beslut om vilka beviljats bidrag var inte fattade då rapporten skrevs.

MUCF kommer att slutrapportera vilka organisationer som beviljades medel och hur bidraget har använts till regeringen senast den 31 oktober 2025. Myndigheten kommer då också redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med bidraget.