Hoppa till huvudinnehåll
 

Trygga och inkluderande miljöer

Unga hbtq-personer om sina erfarenheter av skolan och fritiden.

MUCF verkar för att alla unga ska ha makt över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Samtidigt vet vi att unga hbtq-personer inte har samma möjligheter och förutsättningar som andra unga.
Intervjustudien innehåller uppdaterad kunskap om unga hbtq-personers erfarenheter av skola, fritid, egna mötesplatser och idrott.  

Några resultat från studien:

  • Tillgång till stödjande relationer med vuxna och med kompisar är en av de viktigaste faktorerna för att främja unga hbtq-personers upplevelser av trygghet.
  • Personal med hbtq-kunskap och normkritik, som ger ett bra bemötande och vågar sätta gränser och stoppa kränkningar är viktigt för att platser ska upplevas som trygga och inkluderande.
  • Unga hbtq-personer efterfrågar platser där de får utgöra normen och möta andra med liknande erfarenheter.
  • Den digitala fritiden är viktig för unga hbtq-personer och särskilt för unga som inte har tillgång till fysiska mötesplatser. Den används både för att lära sig mer om hbtq-frågor, för att följa andra hbtq-personer och för att få träffa andra hbtq-personer.
  • Unga hbtq-personer vill gärna träffa äldre, öppna hbtq-personer. En ökad synlighet av öppna hbtq-personer i samhället kan också stärka ungas framtidstro.

Det här är en lättillgänglig och sammanfattad pocketversion av rapporten Det är viktigt att se att det går bra för många – Unga hbtq-personers röster om öppna och inkluderande miljöer som du kan ladda ner här.