Fokus 07 - om ungas hälsa

Bild: 

Bokomslag Fokus 07

Fokus 07 - om ungas hälsa

En analys av ungas hälsa och utsatthet

Hur mår unga mellan 16 och 25 år i Sverige idag? En majoritet uppger att de mår bra men det finns en grupp unga som inte gör det. Kunskapen om den gruppen är inte tillräcklig och kan förbättras. Det finns dessutom behov av utveckling av det stöd som finns för de unga som mår dåligt. Många gånger är insatserna inte anpassade efter de ungas behov.

Rapporten Fokus 07 - En analys av ungas hälsa och utsatthet kartlägger ungas upplevda fysiska och psykiska hälsa och beskriver verksamheter dit unga vänder sig för stöd och hjälp.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-00-6

Utgivningsdatum: 

2007-12-03

Sidantal: 

328
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr