Hoppa till huvudinnehåll
 

Digitalisering i ideella föreningar

Hinder och utmaningar

Digitalisering i ideella föreningar - Hinder och utmaningar
Utgivningsdatum:
Sidor: 20

Ladda ner för utskrift

MUCF har regeringens uppdrag att följa upp det civila samhällets villkor och verka för att dessa förbättras. Det görs bland annat genom en enkät som riktar sig till ideella föreningar. I enkäten som skickades ut i början av 2023 ingick frågor om digitalisering och i denna analys ges en bild av hur den digitala förmågan ser ut bland landets ideella föreningar.

Den här analysen visar att det är stor variation i föreningarnas erfarenheter av hinder och utmaningar när det kommer till digitalisering. Exempelvis svarar drygt hälften av föreningarna i enkäten att deras medlemmar har tillräckliga kunskaper respektive tillgång till nödvändig utrustning. Föreningar som har äldre som huvudsaklig målgrupp svarar i lägst utsträckning att de har tillräckliga kunskaper respektive tillgång till nödvändig utrustning.

Digitaliseringen har skapat trösklar för vissa grupper som tidigare kunnat delta men som inte längre kan göra det på grund av digitaliseringen. Detta gäller exempelvis personer som saknar bredband eller uppkoppling samt personer som saknar digital utrustning eller som har låg digital förmåga.

Analysen visar att det finns en betydande brist på både tillräckliga kunskaper och tillgång till nödvändig utrustning samt att det finns betydande skillnader mellan olika föreningar. En slutsats av detta är att många ideella föreningar och deras medlemmar befinner sig i en riskzon för att hamna i ett digitalt utanförskap.

Läs även rapporten Digitalisering i ideella föreningar – Före, under och efter covid-19-pandemin som är en analys av hur långt digitaliseringen har kommit bland landets ideella föreningar.