Sammanfattning av rapporten Unga och våld

Bild: 

Omslag till Sammanfattning av Unga och våld

Sammanfattning av rapporten Unga och våld

Detta är en sammanfattning av de resultat som Ungdomsstyrelsen redovisat i studien Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-02-10
0:00 kr

Relaterade publikationer

2013-04-16
0:00 kr
2010-02-03
0:00 kr