Sammanfattning av rapporten Unga och våld

Bild: 

Omslag till Sammanfattning av Unga och våld

Sammanfattning av rapporten Unga och våld

Detta är en sammanfattning av de resultat som Ungdomsstyrelsen redovisat i studien Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-02-10
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr