Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Erasmus+ Ungdom

Extra information: Situationen i Ukraina kan påverka pågående projekt. Om ert projekt berörs eller om ni har frågor om hur ni kan planera om ert projekt med anledning av situationen så är ni välkomna att kontakta oss via erasmusplus@mucf.se

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdomsdelen av programmet som erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder. MUCF fördelar bidrag för Erasmus+ Mobilitet och Erasmus+ Partnerskap för samarbete.

Erasmus+ Mobilitet

Programområdet erbjuder bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som jobbar med unga samt för projekt för att öka ungas delaktighet. Erasmus+ Mobilitet främjar det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker på fritiden, utanför den formella skolans ramar. 

Till bidraget

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Programområdet erbjuder bidrag för små och stora partnerskap mellan organisationer inom ungdomssektorn, men också med organisationer inom andra sektorer. Genom Erasmus+ Partnerskap för samarbete skapas möjligheter för organisationer att få erfarenhet av att samarbeta internationellt, stärka sin kapacitet och utveckla nya, innovativa metoder. 

Till bidraget

Mer information

European Education and Culture Executive Agency

Utbildning, ungdom, idrott och kultur

Information om hur EU-programmen använder dina personuppgifter

Programguider

Programguiden för Erasmus+ 2021 finns att ta del av på engelska och svenska på EU-kommissionens webbplats.

Erasmus+ - Programme guide 2021

Erasmus+ - Programhandledning 2021

Till förmånstagare: Varning för bedragare - var försiktig med vem ni delar känsliga uppgifter.

April 2022: EU-kommissionen meddelar att det har förekommit fall där bedragare utgett sig vara partners i projekt för att lura till sig bankdetaljer av förmånstagare som fått EU-bidrag. 

Därför är det viktigt att ni är noga med att endast dela känsliga uppgifter med personer i partnerorganisationer som ni känner, speciellt när det gäller bankdetaljer. Till exempel är det bra att kontrollera mejladressen om man får ett mejl av en person där namnet är bekant - bedragarna kan använda mejladresser som liknar projektpartnernas, men de är aldrig identiska.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: