Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
EU
Finansieras av Europeiska unionen

Bidrag inom Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdoms- och idrottsdelen av programmet som erbjuder möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

  • Notera att programmets utbildningsdel sköts av Universitets- och högskolerådet (UHR). Mer information Erasmus+ bidrag som rör utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande finns på UHR:s webbplats. 

Erasmus+ Ungdom

Med hjälp av bidrag inom Erasmus+ Ungdom kan ni anordna ungdomsutbyten, ungdomsdrivna projekt, kompetensutvecklingsinsatser och samarbeten för att utveckla metoder, hitta synergier och dela erfarenheter med andra organisationer inom ungdomssektorn. 

Till bidrag inom Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ Idrott

Med hjälp av bidrag inom Erasmus+ Idrott kan ni nätverka med andra organisationer, utveckla organisationens kunnande, främja utveckling och spridning av god praxis samt skapa nya metoder och verksamhetsmodeller för idrottssektorn.

Till bidrag inom Erasmus+ Idrott

Centraliserade bidrag

Inom Erasmus+ finns även centraliserade aktiviteter, som innebär att finansiering söks i Bryssel via EU-kommissionens genomförandeorgan EACEA. Information om dessa bidrag finns på EU-kommissionens webbsida Funding & tender opportunities, Erasmus+

Svar på alla frågor

Vi har samlat ett urval av vanliga frågor på den här sidan och i programhandledningen för Erasmus+ finns information om allt som rör de olika bidragen inom programmet. Handledningen förklarar hur man går tillväga och vad som krävs för att kunna ansöka.

Programhandledning Erasmus+
 

Viktigt om hur dina uppgifter behandlas

Information om hur EU-programmen använder dina personuppgifter

MUCF:s integritetspolicy

Mer information

Ta del av MUCF:s broschyrer om EU-programmen: