Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Bidrag inom Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdoms- och idrottsdelen av programmet som erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

Erasmus+ Mobilitet

Programområdet erbjuder bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som jobbar med unga samt för projekt för att öka ungas delaktighet. Erasmus+ Mobilitet främjar det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker på fritiden, utanför den formella skolans ramar. 

Till bidraget

Erasmus+ Partnerskap för samarbete

Programområdet erbjuder bidrag för små och stora partnerskap mellan organisationer inom ungdomssektorn, men också med organisationer inom andra sektorer. Genom Erasmus+ Partnerskap för samarbete skapas möjligheter för organisationer att få erfarenhet av att samarbeta internationellt, stärka sin kapacitet och utveckla nya, innovativa metoder. 

Till bidraget

Svar på alla frågor

I programhandledningen för Erasmus+ finns grundinformation om allt som rör de olika bidragen inom programmet och förklaringar hur man går tillväga - detta är ett viktigt dokument att hålla koll på.

Programhandledning Erasmus+

 

Viktigt om GDPR

 

Mer information

European Education and Culture Executive Agency

Information om hur EU-programmen använder dina personuppgifter

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: