Fokus 13 – unga och jämställdhet

Bild: 

Omslagsbild på Fokus 13

Fokus 13 – unga och jämställdhet

I Fokus 13 ger vi en bred beskrivning av jämställdhetssituationen för unga inom områdena utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid. Det är den första rapporten i sitt slag, som så tydligt ger en samlad bild av ungas jämställdhet.

Under arbetet med rapporten har vi intervjuat 38 unga om deras syn på de frågor som rapporten handlar om. Vi har även i samarbete med Unga berättar från Stockholms stad, Kulturskolan låtit unga göra egna kortfilmer på olika teman.

Se filmerna om unga och jämställdhet.

Produktinformation

ISBN: 

1

Utgivningsdatum: 

2013-11-29

Sidantal: 

304
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr