Hoppa till huvudinnehåll
 

Villkor för ideella föreningar och trossamfund

Civila samhällets villkor

Omslag till Villkor för ideella föreningar och trossamfund
Utgivningsdatum:
Sidor: 94

Ladda ner för utskrift

Rapporten ger en bred belysning av villkoren för ideella föreningar och trossamfund. Bland annat ges en bild av föreningarnas dialoger och relationer till offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå och organisationernas ekonomiska förutsättningar. Studien är resultatet av myndighetens årliga uppföljning av villkoren för organisationerna utifrån de sex principerna i politiken för det civila samhället.