Hoppa till huvudinnehåll
 

Volontärprojekt

Europeiska solidaritetskåren erbjuder unga mellan 18 och 30 år möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader - utomlands eller i sitt hemland.

Organisationer kan söka bidrag för att ta emot och sända volontärer till projekt där syftet med projektet är att stödja lokalsamhället. Det kan till exempel handla om att ordna aktiviteter för unga, stötta i integrationsverksamhet eller bidra med insatser för miljö och hållbarhet. Organisationen som tar emot eller sänder en volontär får bidrag för bland annat handledning av volontären och volontärens vistelsekostnader (boende- och matpengar). 

Läs mer om volontärprojekt i Programhandledning för Europeiska solidaritetskåren.

För att vara volontär behövs inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer. Volontärer får resebidrag, fickpengar, språkkurs och bostad. Volontärprojekt kan genomföras utomlands eller i volontärens hemland. För att få vara volontär i sitt hemland krävs att deltagarna är unga med begränsade möjligheter.

Alla unga som vill delta i Europeiska solidaritetskåren (volontärprojekt och solidaritetsprojekt) behöver registrera sig i Portalen för Europeiska solidaritetskåren.

Quality Label 

För att kunna ta emot eller sända volontärer behöver din organisation ha en Quality Label som är en kvalitetsmärkning som du ansöker om till MUCF. Beviljad Quality Label gäller under hela programperioden, 2021-2027.  

Nyckelord
Bidrag
EU
Europeiska Solidaritetskåren

Feedback