Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren

Bidrag inom Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är EU:s program för att stimulera och ta tillvara ungas samhällsengagemang genom att erbjuda dem möjligheter att göra nytta i lokalsamhället och i relation till sina medmänniskor. MUCF fördelar bidrag för volontärprojekt och solidaritetsprojekt.

Volontärprojekt

Inom Europeiska solidaritetskåren erbjuds unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att verka som volontär där syftet är att stödja lokalsamhället. MUCF fördelar bidrag till svenska verksamheter som vill ta emot eller sända volontärer. 

Till bidraget

Solidaritetsprojekt

Programområdet ger unga möjlighet att få bidrag för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Solidaritetsprojekt ska initieras och genomföras av unga och ska bidra till att förbättra lokalsamhället.  

Till bidraget

Quality Label

Quality Label är en kvalitetsmärkning som säkerställer att organisationen följer Europeiska solidaritetskårens principer och mål.

Läs mer om att ansöka om Quality Label

Svar på alla frågor

I programhandledningen för Europeiska solidaritetskåren finns grundinformation om allt som rör de olika bidragen inom programmet och förklaringar hur man går tillväga - detta är ett viktigt dokument att hålla koll på.

Programhandledning Europeiska solidaritetskåren

Mer information

Ta del av MUCF:s broschyrer om EU-programmen: 

Viktigt om GDPR

Information om hur EU-programmen använder dina personuppgifter 

MUCF:s integritetspolicy