Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren
EU
Finansieras av Europeiska unionen

Bidrag inom Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är EU:s program för att stimulera och ta tillvara ungas samhällsengagemang genom att erbjuda dem möjligheter att göra nytta i lokalsamhället och i relation till sina medmänniskor. MUCF fördelar bidrag för volontärprojekt och solidaritetsprojekt.

Volontärprojekt

Inom Europeiska solidaritetskåren erbjuds unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att verka som volontär där syftet är att stödja lokalsamhället. MUCF fördelar bidrag till svenska verksamheter som vill ta emot eller sända volontärer. 

Till bidraget

Solidaritetsprojekt

Programområdet ger unga möjlighet att få bidrag för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Solidaritetsprojekt ska initieras och genomföras av unga och ska bidra till att förbättra lokalsamhället.  

Till bidraget

Quality Label

Quality Label är en kvalitetsmärkning som säkerställer att organisationen följer Europeiska solidaritetskårens principer och mål.

Läs mer om att ansöka om Quality Label

Centraliserade aktiviteter

Europeiska solidaritetskåren har även centraliserade aktiviteter, som innebär att finansiering söks i Bryssel från EU-kommissionens genomförandeorgan EACEA.

Europeiska solidaritetskårens centraliserade ansökningar inkluderar två områden:

  • Volontärgrupper på högprioriterade områden: Det här innefattar storskaliga projekt som stödjer volontärverksamhet där unga personer från olika länder visar sin solidaritet genom att gå samman och genomföra kortvariga insatser som bidrar till det europeiska samhället inom politikområden som varje år fastställs på EU-nivå.
  • Volontärarbete inom europeiska solidaritetskåren för humanitärt bistånd: Dessa insatser ger unga personer mellan 18 och 35 år möjlighet att bidra till samhället genom lång- eller kortsiktig volontärverksamhet för förbättring av behövandes levnadsvillkor. Volontärarbete inom humanitärt bistånd äger rum i tredjeländer där de bedriver insatser för humanitärt bistånd. Organisationer som deltar i volontärprojekt för humanitärt bistånd behöver kvalitetsmärket för humanitärt biståndsvolontärarbete.

Kvalitetsmärkning för volontärarbete inom humanitärt bistånd

Organisationer som vill delta i volontärprojekt för humanitärt bistånd behöver först ansöka och bli beviljade en kvalitetsmärkning. Denna kvalitetsmärkning är en förutsättning för att delta i volontärverksamhet som stöd till humanitära biståndsåtgärder. Kvalitetsmärkningen är ett intyg på att en organisation har förmåga att utföra solidaritetsverksamhet för volontärarbete inom humanitärt bistånd av hög kvalitet och i överenskommelsen med dess principer, mål och krav.

Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur ansvarar för ansökningsprocessen.

Ytterligare beskrivning finns i Europeiska solidaritetskårens programhandledning under "Volontärgrupper på högprioriterade områden" och "Volontärarbete inom den europeiska frivilligkåren för humanitärt bistånd" samt "Ungas deltagande i solidaritetsverksamhet med koppling till humanitärt bistånd".

Mer information om bland annat ansökningstider hittar ni här: Funding & tenders (europa.eu)

Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur kan svara på frågor kring programmen: Sänd dina frågor till EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu.  

Svar på alla frågor

I programhandledningen för Europeiska solidaritetskåren finns grundinformation om allt som rör de olika bidragen inom programmet och förklaringar hur man går tillväga - detta är ett viktigt dokument att hålla koll på.

Programhandledning Europeiska solidaritetskåren

Mer information

Ta del av MUCF:s broschyrer om EU-programmen: 

Viktigt om GDPR

Information om hur EU-programmen använder dina personuppgifter 

MUCF:s integritetspolicy