Europeiska Solidaritetskåren

Den här sidan innehåller information om EU-programmet Europeiska solidaritetskåren. Från och med årsskiftet gick programmet in i en ny programperiod (2021-2027). MUCF inväntar fortfarande exakt information om exakt hur den nya processen kommer att se ut. I nuläget finns inga bestämda ansökningstider för 2021. Vi kommer successivt att uppdatera den här sidan allteftersom vi får mer information.

Europeiska solidaritetskåren är ett initiativ från EU-kommissionen för att fler unga ska kunna delta i olika typer av solidaritetsprojekt och hjälpa till i samhället. Programmet erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer, praktisera och jobba eller skapa sina egna solidaritetsprojekt. MUCF är programansvarigt kontor i Sverige.

Logotypen Europeiska Solidaritetskåren på bakgrund i loggans färger.

Ny programperiod - ny Quality Label

Från och med 2021 inleds den nya programperioden som varar till slutet av 2027. 

För organisationer som har en EVS-ackreditering eller Quality Label innebär det att denna slutar gälla och att ni kommer att behöva ansöka om en ny Quality Label i samband med att den nya programperioden träder i kraft.

EU-kommissionen kommer att tillgängliggöra den nya ansökan för Quality Label under hösten 2020. I samband med det kommer MUCF informera om vilka riktlinjer och regler som kommer att gälla för att ansöka.

En EVS-ackreditering eller en Quality Label är en kvalitetsmärkning som behövs för att kunna ansöka om volontärprojekt eller projekt för praktikplatser och jobb. För solidaritetsprojekt behövs ingen kvalitetsmärkning. 

Volontärprojekt

Inom ramen för Europeiska Solidaritetskåren ges unga mellan 18 och 30 år möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader - utomlands eller i sitt hemland. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp. Volontärer får resebidrag, fickpengar, språkkurs och boende.

Organisationer kan ta emot och sända volontärer till projekt där syftet med projektet är att stödja lokalsamhället. Det kan till exempel handla om att ordna aktiviteter för unga, stötta i integrationsverksamhet eller bidra med insatser för miljö och hållbarhet. Organisationen som tar emot eller sänder en volontär får bidrag för bland annat handledning av volontären och volontärens vistelsekostnader (boende- och matpengar).

Inom Europeiska Solidaritetskåren får ungdomar delta i volontärprojekt utomlands (cross-border aktiviteter) och i hemlandet (in-country aktiviteter). För projekt som ansöks i Sverige måste de svenska deltagarna i in-country aktiviteterna vara unga med begränsade möjligheter.

Läs mer om volontärprojekt i guiden för Europeiska Solidaritetskåren som finns under rubriken Dokument till höger. I guiden finns även information om hur en organisation blir godkänd för att genomföra projekt inom Solidaritetskåren genom att ansöka om Quality Label. Organisationer med EVS-ackreditering kan automatiskt genomföra projekt inom Solidaritetskåren under nuvarande programperiod (2014-2021). 

Europeiska Solidaritetskåren har ersatt Europeisk volontärtjänst, EVS, som tidigare låg inom EU-programmet Erasmus+.

Läs mer om ansökan om en Quality Label här.

Projekt för praktikplatser och jobb

Inom ramen för Europeiska Solidaritetskåren finns också möjlighet för unga att arbeta eller göra betald praktik. Syftet är ge unga möjlighet att utveckla sina personliga, utbildningsmässiga, sociala, samhälleliga och yrkesmässiga färdigheter, men också att skapa en väg in för dem på arbetsmarknaden. Det ska finnas ett klart solidaritetsperspektiv och en plan för lärande både för jobb och praktik. Praktiken ska vara på heltid och kan vara mellan två och sex månader lång med möjlighet till en förlängning upp till 12 månader. Praktikanten får inte ersätta vanligt avlönat arbete och ersättning måste utgå från organisationen. Jobb ska också avlönas av organisationen som anställer personen.

Ersättningen från Europeiska Solidaritetskåren kan vara i upp till tolv månader, men anställningen får naturligtvis fortsätta efteråt. Praktik och jobb inom Europeiska Solidaritetskåren kan göras både i personens hemland eller i ett annat EU-land. Minst en av organisationerna som deltar i projektet måste ha en Quality Label. Organisationen måste också följa lokal nationell lagstiftning gällande arbetsrätt. I vissa fall kan till exempel personen som ska arbeta behöva ansöka om arbetstillstånd i Sverige.

Läs mer om projekt för praktikplatser och jobb i guiden för Europeiska Solidaritetskåren som finns under rubriken Dokument till höger.

Solidaritetsprojekt

Inom solidaritetsprojekt får unga möjlighet att få stöd för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Projektidéerna ska komma från och genomföras av en grupp av minst fem ungdomar och idén ska bidra till att förbättra det lokala samhället. Projektet kan pågå mellan 2 och 12 månader. Unga eller organisationer kan söka bidrag för kostnader för bland annat genomförandet av projektet och stöd av en coach.

Läs mer om solidaritetsprojekt i guiden för Europeiska Solidaritetskåren som finns under rubriken Dokument till höger.

Alla unga som vill delta i Europeiska Solidaritetskåren (volontärprojekt, solidaritetsprojekt samt projekt för praktikplatser och jobb) behöver registrera sig i Portalen för Europeiska Solidaritetkåren.

Europeiska Solidaritetskåren på EU-kommissionens webbplats

Europeiska Solidaritetskåren logotyp