Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är ett initiativ från EU-kommissionen för att fler unga ska kunna hjälpa till i samhället. Programmet erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer eller skapa sina egna solidaritetsprojekt. MUCF är programansvarigt kontor i Sverige.

Logotypen Europeiska Solidaritetskåren på bakgrund i loggans färger.

Volontärprojekt

Inom ramen för Europeiska solidaritetskåren ges unga mellan 18 och 30 år möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader - utomlands eller i sitt hemland. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp. Volontärer får resebidrag, fickpengar, språkkurs och boende.

Organisationer kan ta emot och sända volontärer till projekt där syftet med projektet är att stödja lokalsamhället. Det kan till exempel handla om att ordna aktiviteter för unga, stötta i integrationsverksamhet eller bidra med insatser för miljö och hållbarhet. Organisationen som tar emot eller sänder en volontär får bidrag för bland annat handledning av volontären och volontärens vistelsekostnader (boende- och matpengar).

Inom Europeiska solidaritetskåren får ungdomar delta i volontärprojekt utomlands (cross-border aktiviteter) och i hemlandet (in-country aktiviteter). För projekt som ansöks i Sverige måste de svenska deltagarna i in-country aktiviteterna vara unga med begränsade möjligheter.

Läs mer om volontärprojekt i guiden för Europeiska solidaritetskåren som finns under rubriken Dokument. 

Quality Label

För att kunna ta emot eller sända volontärer behöver din organisation ha en Quality Label som är en kvalitetsmärkning som du ansöker om till MUCF. Beviljad Quality Label gäller under hela programperioden, 2021-2027. För solidaritetsprojekt behövs ingen kvalitetsmärkning. 

Läs mer om ansökan om en Quality Label här.

Solidaritetsprojekt

Inom solidaritetsprojekt får unga möjlighet att få stöd för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Projektidéerna ska komma från och genomföras av en grupp av minst fem ungdomar och idén ska bidra till att förbättra det lokala samhället. Projektet kan pågå mellan 2 och 12 månader. Unga eller organisationer kan söka bidrag för kostnader för bland annat genomförandet av projektet och stöd av en coach.

Läs mer om solidaritetsprojekt i guiden för Europeiska Solidaritetskåren som finns under rubriken Dokument till höger.

Alla unga som vill delta i Europeiska solidaritetskåren (volontärprojekt och solidaritetsprojekt) behöver registrera sig i Portalen för Europeiska solidaritetkåren.

Europeiska Solidaritetskåren på EU-kommissionens webbplats

Europeiska Solidaritetskåren logotyp