Europeiska Solidaritetskåren

Europeiska Solidaritetskåren är ett initiativ från EU-kommissionen för att fler unga ska kunna delta i olika typer av solidaritetsprojekt och hjälpa till i samhället. Programmet erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer samt praktisera och jobba med solidaritetsprojekt. Unga kan även utveckla och genomföra egna idéer. MUCF är programansvarigt kontor i Sverige. 

Volontärprojekt

Inom ramen för Europeiska Solidaritetskåren ges unga mellan 18 och 30 år möjlighet att vara volontärer, praktisera och jobba med solidaritetsprojekt mellan två och tolv månader - utomlands eller i sitt hemland. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp. Volontärer får resbidrag, fickpengar, språkkurs och boende.  

Organisationer kan ta emot och sända volontärer till projekt där syftet med projektet är att stödja lokalsamhället. Det kan till exempel handla om att ordna aktiviteter för unga, stötta i integrationsverksamhet eller bidra med insatser för miljö och hållbarhet. Organisationen som tar emot eller sänder en volontär får bidrag för handledning av volontären och volontärens vistelsekostnader (boende- och matpengar). 

Läs mer om volontärprojekt i guiden för Europeiska Solidaritetskåren som finns under fliken Dokument. I guiden finns även information om hur en organisation blir godkänd för att genomföra projekt inom Solidaritetskåren genom att ansöka om Quality Label. Organisationer med en godkänd ackreditering inom Erasmus+ kan automatiskt genomföra projekt inom Solidaritetskåren.

Europeiska Solidaritetskåren har ersatt Europeisk volontärtjänst, EVS, som tidigare låg inom EU-programmet Erasmus+. 

Läs mer om ansökan om en Quality Label här.

Solidaritetsprojekt

Inom solidaritetsprojekt får unga möjlighet att få stöd för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Projektidéerna ska komma från och genomföras av en grupp av minst fem ungdomar och idén ska bidra till att förbättra det lokala samhället. Projektet kan pågå mellan 2 och 12 månader. Unga eller organisationer kan söka bidrag för kostnader för bland annat genomförandet av projektet och stöd av en coach.

Läs mer om solidaritetsprojekt i guiden för Europeiska Solidaritetskåren som finns under fliken Dokument.

Projekt för praktikplatser och jobb

Inom ramen för Europeiska Solidaritetskåren finns också möjlighet för unga att arbeta eller göra betald praktik. Syftet är ge unga möjlighet att utveckla sina personliga, utbildningsmässiga, sociala, samhälleliga och yrkesmässiga färdigheter, men också att skapa en väg in för dem på arbetsmarknaden. Det ska finnas ett klart solidaritetsperspektiv och en plan för lärande både för jobb och praktik. Praktiken ska vara på heltid och kan vara mellan två och sex månader lång med möjlighet till en förlängning upp till 12 månader. Praktikanten får inte ersätta vanligt avlönat arbete och ersättning måste utgå från organisationen. Jobb ska också avlönas av organisationen som anställer personen.

Ersättningen från Europeiska Solidaritetskåren kan vara i upp till tolv månader, men anställningen får naturligtvis fortsätta efteråt. Praktik och jobb inom Europeiska Solidaritetskåren kan göras både i personens hemland eller i ett annat EU-land. Minst en av organisationerna som deltar i projektet måste ha en Quality Label. Organisationen måste också följa lokal nationell lagstiftning gällande arbetsrätt. I vissa fall kan till exempel personen som ska arbeta behöva ansöka om arbetstillstånd i Sverige. 

Läs mer om projekt för praktikplatser och jobb i guiden för Europeiska Solidaritetskåren som finns under fliken Dokument.

 

Alla unga som vill delta i Europeiska Solidaritetskåren (volontärprojekt, solidaritetsprojekt samt projekt för praktikplatser och jobb) behöver registrera sig i PASS som är plattformen där organisationer och unga hittar varandra. 

Europeiska Solidaritetskåren på EU-kommissionens webbplats

 

Europeiska Solidaritetskåren logotyp