Hoppa till huvudinnehåll
 

Förenings- och mötesfrihet

Föreningsfriheten, även kallad organisationsfrihet, innebär en rätt att tillhöra och bilda organisationer. Men också frihet att stå utanför föreningar.

Föreningsfriheten är en grundläggande rättighet i Sveriges grundlag och FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Mötesfriheten ger rätt att anordna och vistas i sammankomst som har till syfte att upplysa och informera, yttra sin mening, framföra ett konstnärligt verk och liknande.

En viktig tanke med detta rättighetsskydd, som har historiska rötter tillbaka till 1600-talet, har från början varit att värna demokratin och den fria åsiktsbildningen genom att garantera bland annat åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet samt den enskildes personliga säkerhet.