Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

För dig som är ung och vill delta

MUCF får ofta frågor av enskilda ungdomar som vill delta i något av EU-programmen Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren. På den här sidan samlar vi information om hur unga kan delta i aktiviteter inom båda programmen. Har du fler frågor? Kontakta oss via mejlen i vänster spalt!

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdoms- och idrottsdelen av programmet som erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

Ungdomsutbyten är möten mellan grupper av ungdomar från åtminstone två länder, som samlas under en kort period för att gemensamt genomföra ett icke-formellt lärandeprogram (en blandning av seminarier, övningar, diskussioner, rollspel, simulationer, utomhusaktiviteter osv.) inom ett ämne som de är intresserade av, med utgångspunkt i de europeiska ungdomsmålen. Lärandeperioden består av en planeringsperiod inför ansökan, en förberedande fas innan utbytet samt utvärdering och uppföljning efter utbytet.

Hur gör jag för att delta? 

Projekten kan drivas av ungdomsorganisationer eller andra organisationer eller av informella grupper av unga mellan 13 och 30 år. Om du vill delta i ett utbyte måste du gå via en organisation eller ungdomsgrupp. Du kan inte själv föreslå ett projekt.

Hur hittar jag en organisation?


Om du inte själv inte är engagerad i en organisation har vi några tips:

Europeiska solidaritetskåren

Är du mellan 18 och 30 och söker möjligheter att hjälpa till i samhället, i eller utanför EU?

Europeiska solidaritetskåren är EU:s volontärprogram för att stimulera och ta tillvara ungas samhällsengagemang genom att erbjuda dem möjligheter att göra nytta i lokalsamhället och i relation till sina medmänniskor.

Genom det här programmet kan du jobba i projekt som gynnar samhället, antingen utomlands eller i Sverige, och du får stöd via kåren genom råd och ekonomiskt bidrag. 

Jag vill bli volontär - hur gör jag?

Gå in på i Europeiska solidaritetskårens portal för att registrera dig.

Tryck på Mer Info under "Jag är en person" för att registrera dig i Europeiska solidaritetskåren och skapa ett konto genom att trycka på "Anmäl dig till kåren" och fyll i all efterfrågad information.

Hur hittar jag en organisation?

Om du inte själv inte är engagerad i en organisation har vi några tips:

  • Sociala medier: På Facebook finns flera grupper som söker deltagare genom så kallade "Open Calls". Använd sökorden "European Solidarity Corps". Varning! Notera att det finns en del oseriösa aktörer på sociala medier, och därför bör du noga kolla upp organisationer som har utlysningar där. Om du är osäker så kontakta MUCF:s handläggare på esc@mucf.se. 
  • På MUCF:s hemsida kan du se vilka organisationer som tidigare fått bidrag av oss.
  • Kontakta din hemkommun och fråga om de jobbar med Europeiska solidaritetskåren.
Volontärarbete inom humanitärt bistånd

Inom Europeiska solidaritetskåren finns det även möjlighet att delta i volontärarbete inom humanitärt bistånd för dig som är mellan 18 och 35 år.

Dessa projekt är ett utmärkt tillfälle att engagera sig som aktiv medborgare, visa solidaritet med människor i länder utanför EU som har drabbats av humanitära katastrofer eller behöver öka sin beredskap inför eventuella katastrofer i framtiden, samtidigt som du lär dig nya färdigheter, kulturer och sätt att leva – definitivt en livsförändrande upplevelse.

Om du vill veta mer om den möjligheten hittar du mer information här: Volunteering in humanitarian Aid | European Youth Portal (europa.eu)

Belöningen av volontärarbete är stor