Ung idag 2017 - resultaten i korthet

Bild: 

Omslag till Ung idag - två killar och en tjej

Ung idag 2017 - resultaten i korthet

Rapporten Ung idag 2017 visar att levnadsvillkoren för unga som helhet är goda, men att vissa ungdomsgrupper möter större utmaningar än andra. De löper därmed större risk att hamna i ett djupt och varaktigt utanförskap. Rapporten bygger på indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken ‒ att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Här får du rapportens resultat i korthet vad gäller ungas boende, etablering på arbetsmarknaden, utbildning och hälsa samt förbättringsområden och förslag.

Ungidag.se - statistik om unga

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-04-13

Sidantal: 

10
0:00 kr

Relaterade publikationer

2018-03-01
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
2017-04-12
0:00 kr
Omslag till publikationen Ung idag 2016
2016-04-15
0:00 kr
Omslag till rapporten Ung idag 2015
2015-05-18
0:00 kr
2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr