Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokratipaket till skolan

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför har MUCF tagit fram ett demokratipaket med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.

Material som ingår i demokratipaketet ligger i en öppen pappkartong

 

Framsidan på Prata politik där fyra unga personer sitter vid ett bord och studerar tillsammans

Prata politik

Prata politik är fullmatad med övningar till arbetet med demokratiska samtal i skolan. Vi ger tips på hur ni kan förbereda, genomföra och följa upp aktiviteter med inbjudna politiska partier och ungdomsförbund. Här finns också goda råd från Sveriges elevkårer och Elevernas riksförbund. 

För vem? Prata politik vänder sig främst till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.

Prata politik gavs ut första gången 2014 och uppdaterades 2018.  Nu, inför valet 2022, har vi återigen reviderat Prata politik. 

Framsida för Prata demokrati i gymnasiesärskolan där en ung glad person syns bland böcker i ett bibliotek

Prata demokrati

Efter Skolval 2018 och 2019 visade utvärderingen att särskolan och yrkesutbildningar på gymnasienivå saknar undervisningsmaterial, framtaget för deras elever. Därför finns Prata demokrati! 

Syftet är att elever ska tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i verkliga frågor. Några av rubrikerna är demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Frågor om demokrati rör ju alla och här finns övningar för flera olika ämnen.

För vem? Elever och lärare i särskolan och yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Prata demokrati finns i tre delar:

Prata demokrati är framtaget av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör, på uppdrag av MUCF. 

 
Demokratihandbokens omslagsbild med unga personer som ser förväntansfulla och engagerande ut.

Demokratihandboken

En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. Finns det någon fråga som du och dina vänner brinner för? Något stort eller litet? Oavsett om det handlar om att förändra världen, din stad, by, skolan eller fritiden så är ditt engagemang viktigt!

Demokratihandboken kan läsas från pärm till pärm eller användas som en uppslagsbok. Den innehåller både exempel och frågor som ger stöd till läsaren. 

För vem? Demokratihandboken kan användas i undervisningen på högstadiet och gymnasiet, eller som stöd för att utveckla en meningsfull fritid tillsammans med unga. 

I december 2020 tog MUCF över rättigheterna till Demokratihandboken från Allmänna Arvsfonden. Därefter har MUCF bearbetat och uppdaterat den.  

Omslag på lärarhandledningen till Redaktionen

Redaktionen

I klassrummet råder full aktivitet. Klassen är indelad i politiska nyhetsredaktioner och eleverna producerar informationsmaterial, genomför undersökningar, lär sig debattera mot varandra, skriver artiklar och skapar film om källkritik. Redaktionen är undervisningsmaterialet där elever genom praktiska uppgifter får möjlighet att lära mer om och möta demokratin!

Materialet består av tolv uppdrag som respektive nyhetsredaktion ska ta sig an. Upplägget bygger på att elever och lärare investerar en del tid och arbetar i ett längre temaarbete kring demokrati. Det går också bra att använda materialet som en uppgiftsbank där ni väljer ut en eller flera uppgifter som kompletterar terminens övriga undervisning. 

För vem? Redaktionen vänder sig främst till elever på gymnasienivå, men funkar också utmärkt till grundskolans senare årskurser.

 

Redaktionen finns i två delar:

Redaktionen har tagits fram av Göteborgsregionen på uppdrag av MUCF.

Illustration för webbutbildningen Rätt att veta!

Prata EU med unga

Prata EU är en hel verktygslåda för dig som möter unga i skolan eller på fritiden. Den består av en webbutbildning, metoder och övningar. 

För vem? Prata EU passar utmärkt som stöd inför och i dialog med unga i högstadie- och gymnasieålder.

Mer på gång!

  • Unik i Västerås är ett lektionsupplägg med syftet att öka ungas intresse för demokrati och som kopplar ihop skolan och samhället. Samarbete med Västerås stad. Presenteras 2022.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: