Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokratipaket till skolan

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför tar vi på MUCF fram ett demokratipaket med verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.

Under 2021 och 2022 tar vi fram och fyller på MUCF:s demokratipaket. 

Material som ingår i demokratipaketet ligger i en öppen pappkartong

Demokratihandboken

Demokratihandboken visar hur man kan ta tillvara sitt engagemang genom att starta en förening eller vidareutveckla en som redan finns. Handboken är laddad med tips på vad som är bra att tänka på och hur andra har gjort. 

Prata demokrati

Prata demokrati är ett undervisningsmaterial och övningar riktat till särskolan respektive yrkesutbildningar på gymnasienivå. Materialet har tagits fram av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör på uppdrag av MUCF. Den består av tre delar:

Prata EU

Prata EU är en verktygslåda för dig som möter unga i skolan eller på fritiden. Den består av en webbutbildning, metoder och övningar.

Prata politik

Prata politik är ett metodmaterial om demokratiska samtal på högstadiet och gymnasiet. Här finns exempel på olika metoder, tips och diskussionsfrågor som kan användas i klassrummet före, under och efter att politiska partier har bjudits in till skolan. 

Mer på gång!

  • Lärarhandledning och lektionsupplägg i samarbete med Göteborgsregionen. Materialet syftar till att öka elevers kunskap i demokrati och stärka dialogen mellan elever och beslutsfattare. Presenteras vintern 2021.
  • Unik i Västerås är ett lektionsupplägg med syftet att öka ungas intresse för demokrati och som kopplar ihop skolan och samhället. Samarbete med Västerås stad. Presenteras 2022.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: