Hoppa till huvudinnehåll
 

Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete

En hybridkonstruktion i gränslandet mellan institutionella logiker

Bild av framsidan på rapporten Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete
Utgivningsdatum:
Sidor: 20

Ladda ner för utskrift

I denna rapport redovisar Kerstin Svensson och Monica Larsson (Socialhögskolan, Lunds universitet) ett projekt som tar upp civilsamhällets medverkan i myndigheters arbete då privatpersoner engageras som socialt stöd för medmänniskor. Syftet med projektet är att förstå tanken bakom medborgarmedverkan i myndigheters lagreglerade sociala insatser, hur den har utvecklats och vilka tendenser som finns i den pågående utvecklingen.

Det handlar om medborgare som inte är anställda på myndighet eller organiserade i någon civilsamhällesorganisation. De får ett mindre arvode för sina insatser, vilket innebär att de inte heller är att jämställa med ideellt arbetande. På så sätt är de fristående både från myndigheter och det organiserade civilsamhället.

Projektet tar upp de tre lagstadgade uppdragen som kontaktperson enligt LSS, kontaktperson enligt socialtjänstlagen och som biträdande övervakare enligt Brottsbalken. Tre uppdrag som har det gemensamma att det handlar om enskilda medborgare som får uppdrag från myndigheter för enskilda klienter.

Rapporten synliggör att behovet av fördjupad kunskap på området är mycket stort. Det saknas stöd för myndigheternas personal i hur de ska samarbeta med frivilliga medborgare som engagerar sig i enskilda personer inom ramen för uppdrag. Såväl forskning som rättsfall, riktlinjer och rutiner saknas. Utan sådant stöd riskerar arbetet att bygga mer på godtycklighet än på genomtänkt flexibilitet.

Rapporten visar vidare att upp emot 35 000 personer har sociala insatser som involverar medborgarmedverkan på de tre studerade områdena, att det finns ett värdegrundat stöd för att detta är ett bra sätt att arbeta, men att det saknas både formellt och vetenskapligt stöd för arbetet.