Bryt trenden

Bild: 

Omslag till broschyren Bryt trenden

Bryt trenden

Demokrati bygger på att många människor åtar sig politiska uppdrag. Antalet unga mellan 16-24 år som tar uppdrag förändras inte mycket från år till år. Däremot hoppar fler av i dag än tidigare, enligt siffor från Statistiska Centralbyrån.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-02-07
0:00 kr