Unga och våld

Bild: 

Unga och våld

- en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter

Killar är betydligt oftare inblandade i olika våldshändelser jämfört med tjejer. I den här rapporten beskriver vi killars och unga mäns användning av och utsatthet för våld samt hur detta samspelar med deras attityder till jämställdhet och maskulinitet. Vi
beskriver också det arbete som görs för att förebygga killars och unga mäns våld.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-63-1

Utgivningsdatum: 

2013-04-17

Sidantal: 

230
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr