Hoppa till huvudinnehåll
 

Statistik om unga som varken arbetar eller studerar

Vi tar fram statistik om unga som varken arbetar eller studerar för att öka kunskapen om gruppen och ge underlag till de som arbetar för att stötta unga till jobb eller studier. Statistiken är unik i det att den bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16-29 år. Statistiken är hämtad från olika register hos till exempel Statistiska centralbyrån (SCB) och Försäkringskassan.

Definitionen för unga som varken arbetar eller studerar är: Unga mellan 16-29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår:

  1. Inte haft inkomster över ett basbelopp (47 300 kr 2020)
  2. Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Den senaste statistiken från 2017 visar att andelen unga som varken arbetar eller studerar är fortsatt hög. Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit i stort sett konstant sedan mätningarna började år 2007. Totalt rör det sig om cirka 140–170 000 individer. För 2017 rör det sig om totalt 157 080 individer, varav 71 250 individer i åldersgruppen 16-24 år (6,78 procent) och 85 830 individer i åldersgruppen 25-29 år (11,69 procent).

I databasen finns alla siffror för åren 2007–2017 uppdelade på kommun, län och för hela riket. Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Statistiken används av kommuner, myndigheter och andra aktörer som arbetar med unga.

Hur ser det ut i din kommun?

Kön
Ursprung
Ålder
2018, Alla
16-24 år 25-29 år
Antal Andel Antal Andel
Alla 68 095 6,5 % 83 211 11,2 %

Feedback