Demokrati och mänskliga rättigheter

Bild: 

Demokrati och mänskliga rättigheter

Svenska folkets kunskaper och värderingar

Rapporten Demokrati och mänskliga rättigheter är en redovisning av svenska folkets kunskaper om och syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Den sammanställer information från ett antal stora medborgar- och ungdomsundersökningar som har genomförts i Sverige de senaste åren. Resultatet är en unik redovisning av svenska folkets kunskaper om, attityder till och värderingar av demokrati och mänskliga rättigheter.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-06-8

Utgivningsdatum: 

2008-05-06

Sidantal: 

92
0:00 kr