Hoppa till huvudinnehåll
 

Öppen fritidsverksamhet – om normer, hbtq och inkludering

Nästan var fjärde ung hbtq-person har avstått från att delta i fritidsverksamheter på grund av rädsla för att bli dåligt bemötta. Därför har vi tagit fram Öppna fritidsverksamheten. Den fungerar som ett stöd för fritidsledare i arbetet med att skapa trygghet och främja hbtq-personers deltagande i öppen fritidsverksamhet.

Omslaget på stödmaterielet plus poster om Öppna fritidsverksamheten.

I metodmaterialet presenterar vi arbetssätt som skapar trygghet och främjar unga hbtq-personers deltagande i den öppna fritidsverksamheten.

Poster om Öppna fritidsverksamheten – att hänga upp som en påminnelse om att det är viktigt att tänka på alla ungas rätt till en meningsfull och trygg fritid.