Fokus 15, del 3 - När unga behöver skydd och stöd

Bild: 

Illustrerat omslag till publikationen När unga behöver skydd och stöd

Fokus 15, del 3 - När unga behöver skydd och stöd

Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

I När unga behöver skydd och stöd (del 3) publiceras den del av Fokus 15 som handlar om sexuellt våld, tvång och diskriminering som på olika sätt aktualiserar ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi tar upp ungas sexuella och reproduktiva utsatthet och arbetet med ungas individuella rätt till stöd, skydd och vård utifrån sexuella och reproduktiva rättigheter.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-11-30

Sidantal: 

36
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr