Hoppa till huvudinnehåll
 

Antidiskriminerings-verksamheter 2022

Slutrapport av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2020

Rapporten Antidiskrimineringsverksamhet 2022
Utgivningsdatum:
Sidor: 51

Ladda ner för utskrift

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt under år 2020. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter. Bedömningen av statsbidragets effekter baseras dels på intervjuer med fyra verksamheter som valts ut för att de är representativa mottagare av statsbidraget. De har beskrivit sin verksamhet och de resultat och effekter som verksamheten skapar, för individer, organisationerna och samhället i stort. Dels baseras bedömningen på de beskrivningar av resultat och effekter som bidragsmottagarna givit i sin slutrapportering av bidraget.

MUCF bedömer att de resultat och effekter som organisationerna har rapporterat ligger väl i linje med bidragets syfte. Myndigheten bedömer också att bidraget till antidiskrimineringsbyråerna är av stor vikt för deras existens och verksamhet.