Hoppa till huvudinnehåll
 

Nabo artbook

om ungas sociala inkludering i Norden

Nabo artbook
Utgivningsdatum:
Sidor: 130

Ladda ner för utskrift

Nordens unga är engagerade i samhällsfrågor, beskriver gemensamma utmaningar och har konkreta förslag på lösningar. Vi behöver bara lyssna.

Under fyra år, mellan 2018 och 2021 har Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genom projektet Nabo pratat med unga mellan 16–24 år från hela Norden. Vi har tagit del av deras upplevelser och erfarenheter av social inkludering. Unga har själva fått beskriva möjligheterna att göra sin röst hörd och delta i samhället på lika villkor. Projektet har varit en del av prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.

Ett inkluderande samhälle strävar efter att alla människor ska känna samhällelig tillhörighet och ha möjlighet att, på lika villkor, påverka och delta i samhällets utveckling. Att alla får komma till tals är viktigt för en levande demokrati. Tillsammans med forskare har Nabo analyserat ungas berättelser och tagit fram rapporter om ungas sociala inkludering i alla nordiska länder och Färöarna, Grönland och Åland. Erfarenheterna som unga beskriver visar att de nordiska samhällena behöver bli bättre på att inkludera och lyssna till barn och unga.
Utmaningarna som diskuteras handlar om tillgången till kollektivtrafik, bostäder, psykisk hälsa; om bemötandet från sjuk- och hälsovården och normer kring kön och sexualitet, men också om ungas fritid samt möjligheterna de har att påverka i sitt närområde och samhället i stort.

Ungas förslag på lösningar liknar varandra oavsett om de befinner sig i Ísafjörður på norra Island, Nørrebro i Köpenhamn eller någon av öarna i den åländska skärgården. För att stärka ungas förmåga att påverka sina egna liv behöver de behandlas med värdighet och respekt, som likvärdiga i alla aspekter av sina liv. Detta är särskilt viktigt i deras möte med personer som arbetar i offentlig sektor och inom välfärdssystemet i stort.
Verksamheter som möter unga eller fattar beslut om unga behöver utgå från ett ungdomsperspektiv och ha kunskap om ungas rättigheter. Beslut som berör unga måste bygga på kunskap om unga och ungas levnadsvillkor. Nabo är övertygade om att ett ungdomsperspektiv bidrar till ett bättre och mer demokratiskt samhället. Vi hoppas att denna bok ger dig en ökad förståelse för och inblick i ungas situation i Norden.