Resultat och effekter 2012

Bild: 

Resultat och effekter 2012

Återredovisning av statsbidrag till ideella organisationer

En rapport med resultat och effekter av vår bidragsgivning. Rapporten innehåller uppgifter om hur bidragen har använts. Den innehåller också några konkreta exempel på projekt som beviljats bidrag.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-05-28

Sidantal: 

40
0:00 kr