Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisationsbidragens användning och effekter 2020

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer

Rapportframsida Organisationsbidragens användning och effekter 2020. Tilteln är på blå bakgrund
Utgivningsdatum:
Sidor: 37

Ladda ner för utskrift

MUCF:s rapport till regeringen av hur de tre organisationsbidrag som myndigheten fördelat användes av de ideella organisationer som beviljades bidragen för 2018. Rapporten innehåller också, i den mån det är möjligt, bedömningar av vilka effekter respektive bidrag gav i förhållande till sitt syfte.

De organisationsbidrag som MUCF fördelar går till barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och organisationer bildade på etnisk grund (så kallade etniska organisationer). Totalt beviljades över 240 miljoner kronor inom dessa tre stödformer för bidragsåret 2018. Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som organisationerna har rapporterat in ligger väl i linje med bidragens syften. Myndigheten bedömer också att organisationsbidragen är av stor vikt för mottagarorganisationernas existens och verksamhet.