Hoppa till huvudinnehåll
 

Politiken för det civila samhället

Projektifierad feminism

En studie av kvinnoorganisationers hantering av projektformens krav och förväntningar

Crack the code!

– A guide on how public stakeholders and civil society can work together to prevent violent extremism

Samla kraft

En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända

Knäck koden!

En vägledning om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism