Hoppa till huvudinnehåll
 

Politiken för det civila samhället

Crack the code!

– A guide on how public stakeholders and civil society can work together to prevent violent extremism

Samla kraft

En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända

Vem gör vad? 2017

22 myndigheters samverkan med det civila samhället 2017

Knäck koden!

En vägledning om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism

Tabellbilaga

Bilaga till rapporten Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: