Hoppa till huvudinnehåll
 

Stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer

Delrapport 1 för regeringsuppdrag

rapportframsida på Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer, text på blå bakgrund
Utgivningsdatum:
Sidor: 56

Ladda ner för utskrift

MUCF har i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. I denna delrapport presenteras MUCF:s arbete med uppdraget, tillsammans med ny kunskap om vilka förutsättningar och behov det offentliga, privata och civilsamhället har för att driva mötesplatser för unga hbtq-personer. Myndigheten presenterar också ny kunskap om unga hbtq-personers behov av tillgängliga, trygga och stärkande fritidsaktiviteter. Delrapporten innehåller en kunskapsöversikt, en kartläggning över identifierade mötesplatser för unga hbtq-personer, samt intervjuer med sex mötesplatsaktörer från det offentliga och civilsamhället.

Ta gärna del av delrapport 2 också, som lämnades till regeringen i mars 2021.