Drop Outs

Bild: 

Omslag till DropOuts

Drop Outs

Gymnasieskolan och avhoppen

DropOuts lyfte problematiken med unga som hoppar av gymnasiet ur olika perspektiv. Magasinet sammanfattar innehållet i TV-dokumentären med samma namn som sändes sommaren 2014. Vi får bland annat träffa ungdomarna som deltagit i projekten ett halvår senare. Magasinet blandar studiebesök och intervjuer med forskare för att ge en såväl praktiska exempel som kunskap om skolavhoppen.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-06-30

Sidantal: 

140
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr