Hoppa till huvudinnehåll
 

Motverka rasism och intolerans

Collage av bilder relaterat till rasism och intolerans

Vi fördelar statsbidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller intolerans.

Ansökan

 • Ansökan öppnar: 2 januari 2023
 • Ansökan stänger: 16 februari 2023
 • Beslut meddelas: i början av juni 2023

Det här kan bidraget gå till

Bidraget går till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i exempelvis:

 • afrofobi
 • antisemitism
 • antiziganism
 • homofobi, bifobi eller transfobi
 • islamofobi
 • rasism mot samer

Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Myndigheten ska även bedöma om projektets verksamhet har förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

Bidrag får inte användas till er ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska antingen vara en organisation eller en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som saknar vinstsyfte. 

Läs noga igenom de fullständiga krav ni måste uppfylla innan ni påbörjar en ansökan.

Ni hittar kraven i:

Generella villkor för projektbidrag

Läs noga igenom MUCF:s generella villkor för projektbidrag innan ni ansöker (pdf).

För er som beviljades projektbidrag 2021 eller tidigare så är det samma generella villkor som gäller som när ni ansökte om bidrag (pdf).

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 13,67 miljoner kronor. 

Särskild pott

2023 har MUCF avsatt en särskild pott på 2 miljoner kronor till organisationer som företräder någon av Sveriges fem nationella minoriteter (judar, samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar).

Krav på projekt som söks inom särskilda potten:

 • kostnaden för projektet får vara max 500 000 kronor (den här begränsningen gäller enbart potten-projekt)
 • syfte ska vara att förebygga eller motverka rasism eller andra former av intolerans.

Projektet får ha kostnader för lön.

MUCF prioriterar projekt där det finns en förankring hos målgruppen som organisationen företräder.

Organisationer som företräder nationella minoriteter som söker projektmedel över 500 000 kronor konkurrerar med övriga ansökningar utanför den särskilda potten.

Projektets längd och starttid

Projektet måste påbörjas före årsskiftet och får pågå ett år som längst. Projektet kan som tidigast starta den 15 juni, men ni styr själva hur snart därefter projektet ska starta.

Ni kan ansöka om fortsättningsprojekt

Om ni skulle vilja vidareutveckla ert projekt så finns det möjlighet att ansöka om medel för att fortsätta - max tre år totalt.

Ni ansöker om ett år i taget och måste svara på alla de frågor som ställs (även om ni svarat på samma fråga tidigare år). I ansökan behöver ni tydligt beskriva hur projektet ska utvecklas jämfört med föregående år.

Att ni beviljats bidrag ett år innebär inte att ni med säkerhet kommer att beviljas bidrag kommande år.

Ansökan och redovisning

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst.

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på för att göra en bra ansökan.

Handläggningen tar vanligen cirka tre månader. Det kan hända att vi under den perioden tar kontakt och ber er komplettera uppgifterna i ansökan. Mer om hur handläggningen går till hittar du på den här sidan.

Samma system används när ni ska redovisa projektet. Har ni två eller flera MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas. 

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.