Hoppa till huvudinnehåll
 

Motverka rasism och intolerans

Collage av bilder relaterat till rasism och intolerans

Vi fördelar statsbidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller intolerans.

Ansökan

 • Ansökan öppnar: 2 januari 2024
 • Ansökan stänger: 15 februari 2024 (ansökan kan skickas in fram till 23.59 denna dag)
 • Beslut meddelas: första halvan av juni 2024

Det här kan bidraget gå till

Bidraget går till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i exempelvis:

 • afrofobi
 • antisemitism
 • antiziganism
 • homofobi, bifobi eller transfobi
 • islamofobi
 • rasism mot samer

Projekten kan till exempel syfta till att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller till att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Särskild pott för organisationer som företräder nationella minoriteter

2024 har MUCF avsatt en särskild pott på 2 miljoner kronor till organisationer som företräder någon av Sveriges fem nationella minoriteter (judar, samer, sverigefinnar, romer och tornedalingar).

Krav på projekt som söks inom särskilda potten:

 • kostnaden för projektet får vara max 500 000 kronor
 • syfte ska vara att förebygga eller motverka rasism eller andra former av intolerans.

Projektet får ha kostnader för lön.

MUCF prioriterar projekt som drivs av organisationer som företräder en nationell minoritet.

Organisationer som företräder nationella minoriteter som söker projektmedel över 500 000 kronor konkurrerar med övriga ansökningar utanför den särskilda potten.

Beskriv hur de mål ni sätter upp främjar bidragets syfte och hur det påverkar samhället på kort och lång sikt. MUCF granskar särskilt projektets förutsättningar att skapa långsiktiga effekter.

Bidrag får inte användas till er ordinarie verksamhet.

MUCF beviljar inte projektbidrag för enstaka evenemang, resor eller läger om de inte är del av ett större sammanhang i projektet.

Krav som er organisation måste uppfylla

Ni ska antingen vara en organisation eller en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som saknar vinstsyfte. 

Läs noga igenom de fullständiga krav ni måste uppfylla innan ni påbörjar en ansökan.

Ni hittar kraven i:

Bidragets storlek

MUCF har regeringens uppdrag att fördela 13,67 miljoner kronor. 

Observera att det inte finns någon beloppsgräns för ansökan. Begränsningen gäller enbart projekt som söks i den särskilda potten.

Projektets längd och starttid

Projektet måste påbörjas före årsskiftet och får pågå ett år som längst. Projektet kan som tidigast starta den 15 juni, men ni styr själva hur snart därefter projektet ska starta.

Ni kan ansöka om fortsättningsprojekt

Om ni skulle vilja vidareutveckla ert projekt så finns det möjlighet att ansöka om medel för att fortsätta - max tre år totalt.

Ni ansöker om ett år i taget och måste svara på alla de frågor som ställs (även om ni svarat på samma fråga tidigare år). I ansökan behöver ni tydligt beskriva hur projektet ska utvecklas jämfört med föregående år.

Att ni beviljats bidrag ett år innebär inte att ni med säkerhet kommer att beviljas bidrag kommande år.

Ansökan

Gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst.

På webbsidan tips till dig som söker projektbidrag får du råd om vad ni kan tänka på när ni gör en ansökan.

Det kan hända att vi under handläggningsperioden tar kontakt och ber er komplettera uppgifterna i ansökan. Mer om hur handläggningen går till hittar du på den här sidan.

Har ni två eller flera pågående MUCF-finansierade projekt så ska de delredovisas när ni skickar in en ny ansökan. 

Frågor och svar, checklista, film och exempel

Här hittar du vanliga frågor och svar om projektbidrag.

projektbidragssidan så finns information om vad ett projekt är, en checklista för vad som är bra att tänka på för dig som ska söka bidrag och en film där handläggare från MUCF berättar om projektbidragen.

Här finns ett projektexempel med en intervju med Awesome People som arbetar med lärande genom upplevelser.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i vår integritetspolicy.