Vägar till det minoritetspolitiska målet

Bild: 

Vägar till det minoritetspolitiska målet

Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att följa upp och analysera myndighetens verksamhet utifrån det minoritetspolitiska målet. I den här rapporten följer vi upp och analyserar Ungdomsstyrelsens arbete under 2011–2012.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-10-19

Sidantal: 

36
0:00 kr