Hoppa till huvudinnehåll
 

Partsgemensamt forum 2016

ikon partgemensamt
Utgivningsdatum:
Sidor: 34

Ladda ner för utskrift

I Partsgemensamt forum träffas representanter från regeringen och det civila samhället för att föra en jämbördig dialog som bidrar till regeringens uppföljning och utveckling av politiken för det civila samhället. Under 2016 representerades det civila samhället av sexton organisationer och regeringen av tjänstepersoner från främst Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet. Den här skriften dokumenterar och synliggör de frågor som diskuterades och de förslag till förändringar som kom fram.