Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Fritiden är betydelsefull och det finns behov av trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. Här hittar du kunskap som hjälper er att välkomna alla unga.

Illustration som föreställer fyra unga personer som sitter i en soffa

Ny kunskap om mötesplatser för unga hbtqi-personer

En fjärdedel av unga hbtqi-personer har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. 2019 fick MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Ta gärna del av del av rapporterna:

 • Slutrapport: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer: Slutrapporten presenterar arbetet med regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Rapporten innehåller  
  • en redogörelse för myndighetens arbete med det nya statsbidraget för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer 
  • en modell till stöd för samverkan mellan aktörer från offentlig sektor och civilsamhället 
  • beskrivning av myndighetens kompetensutvecklingsinsatser för aktörer som driver eller vill starta upp mötesplatser för unga hbtqi-personer 
  • nytt kunskapsunderlag från öppen fritid och hbtqi-mötesplatser från årets nationella enkätundersökning
  • förslag och bedömningar gällande framtida insatser. 
 • Delrapport 2: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Rapporten innehåller bland annat en intervjustudie med unga hbtq-personer och en uppdaterad kartläggning över befintliga mötesplatser för gruppen.
 • Delrapport 1: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Rapporten innehåller en kunskapsöversikt av unga hbtq-personers fritid, kartläggning av befintliga mötesplatser för unga hbtq-personer och intervjuer med aktörer som driver mötesplatser för gruppen.

Stödmaterial för dig i öppen fritidsverksamhet

Öppna fritidsverksamheten – om normer, hbtq och inkludering riktar sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet. Här samlar vi kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar unga hbtq-personers deltagande.

 • Grundläggande kunskap om normer kring kön och sexualitet
 • Bemötandetips
 • Tips på sätt att arbeta normmedvetet och hbtqi-inkluderande med aktiviteter, marknadsföring med mera
 • Tips för dig som vill starta en riktad verksamhet för unga hbtqi-personer
 • Metoder för att hantera svåra situationer, exempelvis förekomst av kränkningar
 • Poster att sätta upp i personalrummet eller verksamheten

Erfarenheter från andra verksamheter

Ung i Halmstad erbjuder träffar för personer mellan 12-25 år som identifierar sig som HBTQ+. Sommaren 2018 fick fyra deltagare möjlighet att delta i ett Erasmus+ utbyte med fokus på HBTQ+ och jämlikhetsfrågor ur ett interkulturellt perspektiv. Nedan finns korta filmer där ledare och deltagare berättar hur verksamheten startade, vad den betyder för de unga och om utbytet.