Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Fritiden är betydelsefull och det finns behov av trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. Här hittar du kunskap som hjälper er att välkomna alla unga.

Illustration som föreställer fyra unga personer som sitter i en soffa

Ny kunskap om mötesplatser för unga hbtqi-personer

En fjärdedel av unga hbtqi-personer har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. 2019 fick MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Ta gärna del av del av rapporterna:

 • Slutrapport: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer: Slutrapporten presenterar arbetet med regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Rapporten innehåller  
  • en redogörelse för myndighetens arbete med det nya statsbidraget för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer 
  • en modell till stöd för samverkan mellan aktörer från offentlig sektor och civilsamhället 
  • beskrivning av myndighetens kompetensutvecklingsinsatser för aktörer som driver eller vill starta upp mötesplatser för unga hbtqi-personer 
  • nytt kunskapsunderlag från öppen fritid och hbtqi-mötesplatser från årets nationella enkätundersökning
  • förslag och bedömningar gällande framtida insatser. 
 • Delrapport 2: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Rapporten innehåller bland annat en intervjustudie med unga hbtq-personer och en uppdaterad kartläggning över befintliga mötesplatser för gruppen.
 • Delrapport 1: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Rapporten innehåller en kunskapsöversikt av unga hbtq-personers fritid, kartläggning av befintliga mötesplatser för unga hbtq-personer och intervjuer med aktörer som driver mötesplatser för gruppen.

Stödmaterial för dig i öppen fritidsverksamhet

Öppna fritidsverksamheten – om normer, hbtq och inkludering riktar sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet. Här samlar vi kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar unga hbtq-personers deltagande.

 • Grundläggande kunskap om normer kring kön och sexualitet
 • Bemötandetips
 • Tips på sätt att arbeta normmedvetet och hbtqi-inkluderande med aktiviteter, marknadsföring med mera
 • Tips för dig som vill starta en riktad verksamhet för unga hbtqi-personer
 • Metoder för att hantera svåra situationer, exempelvis förekomst av kränkningar
 • Poster att sätta upp i personalrummet eller verksamheten

Erfarenheter från andra verksamheter

Ung i Halmstad erbjuder träffar för personer mellan 12-25 år som identifierar sig som HBTQ+. Sommaren 2018 fick fyra deltagare möjlighet att delta i ett Erasmus+ utbyte med fokus på HBTQ+ och jämlikhetsfrågor ur ett interkulturellt perspektiv. Nedan finns korta filmer där ledare och deltagare berättar hur verksamheten startade, vad den betyder för de unga och om utbytet.

 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: