Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Fritiden är betydelsefull och det finns behov av trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. Här hittar du kunskap som hjälper er att välkomna alla unga.

Illustration som föreställer fyra unga personer som sitter i en soffa

Ny kunskap om mötesplatser för unga hbtqi-personer

En fjärdedel av unga hbtqi-personer har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. 2019 fick MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Ta gärna del av de två delrapporterna:

Stödmaterial för dig i öppen fritidsverksamhet

Öppna fritidsverksamheten – om normer, hbtq och inkludering riktar sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet. Här samlar vi kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar unga hbtq-personers deltagande.

  • Grundläggande kunskap om normer kring kön och sexualitet
  • Bemötandetips
  • Tips på sätt att arbeta normmedvetet och hbtqi-inkluderande med aktiviteter, marknadsföring med mera
  • Tips för dig som vill starta en riktad verksamhet för unga hbtqi-personer
  • Metoder för att hantera svåra situationer, exempelvis förekomst av kränkningar
  • Poster att sätta upp i personalrummet eller verksamheten

Erfarenheter från andra verksamheter

Ung i Halmstad erbjuder träffar för personer mellan 12-25 år som identifierar sig som HBTQ+. Sommaren 2018 fick fyra deltagare möjlighet att delta i ett Erasmus+ utbyte med fokus på HBTQ+ och jämlikhetsfrågor ur ett interkulturellt perspektiv. Nedan finns korta filmer där ledare och deltagare berättar hur verksamheten startade, vad den betyder för de unga och om utbytet.

 

 

Feedback