Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

Fritiden är betydelsefull och det finns behov av trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. Här hittar du kunskap som hjälper er att välkomna alla unga.

Illustration som föreställer fyra unga personer som sitter i en soffa

Ny kunskap om mötesplatser för unga hbtqi-personer

En fjärdedel av unga hbtqi-personer har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. 2019 fick MUCF i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Ta gärna del av de två delrapporterna:

Stödmaterial för dig i öppen fritidsverksamhet

Öppna fritidsverksamheten – om normer, hbtq och inkludering riktar sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet. Här samlar vi kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar unga hbtq-personers deltagande.

  • Grundläggande kunskap om normer kring kön och sexualitet
  • Bemötandetips
  • Tips på sätt att arbeta normmedvetet och hbtqi-inkluderande med aktiviteter, marknadsföring med mera
  • Tips för dig som vill starta en riktad verksamhet för unga hbtqi-personer
  • Metoder för att hantera svåra situationer, exempelvis förekomst av kränkningar
  • Poster att sätta upp i personalrummet eller verksamheten

Erfarenheter från andra verksamheter

Ung i Halmstad erbjuder träffar för personer mellan 12-25 år som identifierar sig som HBTQ+. Sommaren 2018 fick fyra deltagare möjlighet att delta i ett Erasmus+ utbyte med fokus på HBTQ+ och jämlikhetsfrågor ur ett interkulturellt perspektiv. Nedan finns korta filmer där ledare och deltagare berättar hur verksamheten startade, vad den betyder för de unga och om utbytet.

 

 

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: