Hoppa till huvudinnehåll
 

Mötesplatser för unga hbtqi-personer

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer i Sverige. Bland annat ska vi kartlägga antalet mötesplatser och var i landet de finns. Uppdraget pågår till mars 2025.

två unga personer vid vägg

Mötesplatser behövs! Var fjärde har avstått från fritidsaktivitet

Det finns fortsatt stort behov av särskilda insatser för att stärka tillgången till mötesplatser för unga hbtqi-personer så att de ges möjlighet att delta i trygga och utvecklande fritidsaktiviteter, på lika villkor som andra unga. Fritiden är betydelsefull för alla unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser som de kan delta i. Unga hbtqi-personer har generellt sämre villkor än andra. Till exempel har var fjärde ung hbtqi-person avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött.

I vårt regeringsuppdrag ”Att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer” uppdaterar vi kartan över dessa mötesplatser och undersöker förutsättningar för att starta och etablera nya. Vi genomför också kompetensutvecklingsinsatser för olika aktörer på kommunal nivå. Uppdraget pågår till mars 2025, och innebär att vi under 2024 kommer att uppdatera kartläggningen med en ny lägesbild och genomföra kunskapshöjande insatser på området.

Delrapport 2024
I denna delrapport redogör vi för en förstudie inför en kartläggning av landets mötesplatser för unga hbtqi-personer:
Stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Tidigare rapporter
I tidigare regeringsuppdrag  Stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer genomfördes en kartläggning under 2019 – 2021. Den visade bland annat att stora delar av Sverige saknade mötesplatser för unga hbtq-personer. På landsbygden fanns ingen. Här nedan hittar du rapporter från detta uppdrag:

Stöd för dig i öppen fritidsverksamhet

Webbutbildning
MUCF har tagit fram webbutbildningen Öppen fritidsverksamhet – hbtqi, för dig som arbetar inom öppen fritidsverksamhet. Kostnadsfritt såklart.  

Stödmaterial
Öppna fritidsverksamheten – om normer, hbtq och inkludering riktar sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet. Här samlar vi kunskap om arbetssätt som skapar trygghet och främjar unga hbtq-personers deltagande.

  • Grundläggande kunskap om normer kring kön och sexualitet
  • Bemötandetips
  • Tips på sätt att arbeta normmedvetet och hbtqi-inkluderande med aktiviteter, marknadsföring med mera
  • Tips för dig som vill starta en riktad verksamhet för unga hbtqi-personer
  • Metoder för att hantera svåra situationer, exempelvis förekomst av kränkningar
  • Poster att sätta upp i personalrummet eller verksamheten