Fokus 15, del 2 - Särskilt utsatta ungdomsgrupper

Bild: 

Illusterat omlsag till publikationen Särskilt utsatta ungdomsgrupper

Fokus 15, del 2 - Särskilt utsatta ungdomsgrupper

Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

I Särskilt utsatta ungdomsgrupper (del 2) publiceras den del av Fokus 15 som handlar om vissa utsatta ungdomsgruppers tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi belyser situationen för unga hbtq-personer, unga med funktionsvariation, unga nyanlända och unga från socioekonomiskt utsatta områden.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-11-30

Sidantal: 

40
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr