Hoppa till huvudinnehåll
 

Genusperspektiv på våldsbejakande extremism

Slutrapport

Omslag till rapporten Genusperspektiv på våldsbejakande extremism
Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Våldsbejakande extremism är ett allvarligt hot mot demokratin och en av de mest angelägna frågorna i världen just nu. Kunskap om maskulinitets- och femininitetsnormer inom våldsbejakande extremistiska miljöer ger större förståelse för rörelsernas utveckling, för den inre dynamiken och för tjejers och killars vägar in i miljöerna. Detta ger i sin tur viktig kunskap som kan användas i förebyggande arbete. Vid sidan av ett genusperspektiv bidrar vi även med ungas röster om våldsbejakande extremism. Vad har unga för tankar om och erfarenheter av våldsbejakande extremism? Hur påverkar det dem i vardagen och upplever de ett hot mot demokratin? Genom att lyssna till unga kan organisationer och offentliga verksamheter utforma bättre förebyggande insatser riktade till unga.