Youmo i praktiken

Bild: 

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar

Youmo i praktiken

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. Vägledningen ger stöd för att både hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp och den är skriven för att tilltala och passa olika professioner och vuxna som möter unga nyanlända. Youmo i praktiken innehåller övningar som utgår från sajten youmo.se som på sex olika språk presenterar information om hälsa, sexualitet, relationer och rättigheter till unga nyanlända.

Detta är en uppdaterad version av vägledningen med ny information och nya övningar. Kapitel som tar upp hedersrelaterat våld, och förtryck, könsstympning, sexuellt våld, sexuella trakasserier och aktuell lagstiftning har utökats. 

Är du skolpersonal?
Youmo i praktiken kan du även beställa på Utbudet.se

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-86-4

Utgivningsdatum: 

2019-03-14

Sidantal: 

160
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Inget att vänta på
2016-12-10
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr