Vilja, kunna och förstå

Bild: 

Vilja, kunna och förstå

Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag att genomföra utbildningen Strategier för utveckling av lokal ungdomspolitik. Till uppdraget hörde också att initiera en tankesmedja bestående av ett antal kommunala chefstjänstemän kring temat ungas inflytande. Här beskriver vi det arbetet och diskuterar frågan om framtida kompetensbehov inom det ungdomspolitiska fältet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2011-02-10

Sidantal: 

34
0:00 kr