Hoppa till huvudinnehåll
 

Vårt sätt

Att arbeta med barnrätt och rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Bild på framsida Vårt sätt
Utgivningsdatum:
Sidor: 17

Ladda ner för utskrift

MUCF har tagit fram en handbok för dig som jobbar inom kommun, region eller statlig förvaltning, så att du kan leva upp till ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i ditt arbete. Den förklarar vilket ansvar du har, när du behöver involvera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv och hur det kan integreras. 

Handboken finns eftersom du, i egenskap av anställd inom en kommun, region eller statlig myndighet, har ett ansvar att leva upp till Sveriges ungdomspolitik samt till artiklarna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Genom att arbeta utifrån barnkonventionen och ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv kommer ni att nå bättre beslut – samtidigt som barn och ungas rättigheter tillgodoses.