Hoppa till huvudinnehåll
 

Våld, förtryck och heder

- att arbeta förebyggande i öppen fritidsverksamhet

I publikationen ”Våld, förtryck och heder” har vi sammanställt ett kortfattat kunskapsunderlag för dig som ansvarar för och fattar beslut inom öppen fritidsverksamhet.
Materialet är en sammanfattning av ett kunskapsunderlag som MUCF tagit fram i samarbete med Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det beskriver potentialen hos fritidsverksamhet att arbeta våldsförebyggande, går igenom hinder och utmaningar hos verksamheten och sammanfattar verksamhetens behov. 

Materialet innehåller också viktiga definitioner, samt en översikt av metoder och arbetssätt för att motverka våld och hedersrelaterat våld och förtryck.