Inte ditt fel!

Bild: 

Omslag till Inte ditt fel

Inte ditt fel!

Att förebygga sexuell utsatthet

En vägledning för dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan ha utsatts för sexuella övergrepp eller unga som har sålt sex eller bilder av sig själva med sexuellt innehåll.

Här hittar du ett utskriftsvänligt särtryck från boken med en översikt om insatser på olika nivåer.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-03-20
0:00 kr